P.E.C. Group Co.
       GALATI - ROMANIA

 

TRANS-P.E.C. S.A - Servicii

    

            Societatea comercial㠄TRANS P.E.C.”S.A. este o societate pe actiuni cu capital total privat si are ca domenii de activitate, proiectare si executie instalatii electrice  asigurând si asistentă tehnică si service pentru aceste   lucrări.

            Departamentul Santier Constructii Montaj, are electricienii autorizati de către  FDFEE ELECTRICA pentru executia instalatiilor electrice, până la tensiunea de 110 kV, inclusiv montare de aparate de măsură, control, actionări si automatizări, si specializati de către IMSAT Bucuresti pentru executia mansoanelor si terminalelor RAYCHEM.

            In societatea noastră este implementat sistemul de management al calitătii în conformitate cu standardul european SR EN ISO 9001:2001 si are certificări din partea Bureau Veritas si Societatea Română de Acreditare în domeniul Calitătii SRAC Bucuretti.

            De asemenea, societatea este atestată de către Filiala de Distribuție si Furnizare a Energiei Electrice Muntenia Nord,  să furnizeze servicii electroenergetice,  în retele de joasă tensiune si medie tensiune pentru următoarele tipuri de lucrări:

-         Bransamente aeriene si subterane de joasă tensiune (J.T);

-         Retele electrice de iluminat public aeriene si subterane;

-    Ilumina public si arhitectural ;

-         Retele de alimentare cu energie electrică a ansamblurilor de locuințe;

-         Linii electrice aeriene (LEA) si subterane (LES) de J.T. si medie tensiune MT;

-         Posturi de transformare de MT/JT;

-         Statii de conexiuni de MT;

-    Instalatii electrice de curenti slabi aferente (protectii, semnalizări, automatizări, cablu fir pilot, cablu fibră optică, informatizări, telecomunicatii);

-         Montare de baterii de acumulatori;

-         Montare de instalații electrice de compensare a factorului de putere;

-         Prize de pământ, instalații de legare la pământ si de paratrăsnet în rețele si instalatii electrice de JT si MT;

               -         Măsurări, verificări si expertizări PRAM pentru JT si MT cu laborator si personal autorizat;

-         Instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale;

-         Constructii aferente.

S.C. TRANS-P.E.C. S.A. are dotarea tehnică necesară executării lucrărilor aferente instalatiilor electrice, tehnică de calcul si aparate de măsură si control, performante.

             De asemenea, executăm bransamente pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivelor sociale din municipiu si judet, la preturi concurentiale.

           Activitatea societătii urmăreste satisfacerea cerințelor clientului, prin respectarea normativelor în vigoare cât si prin îmbunătătirea permanentă a calitătii  executiei lucrărilor, afirmatii certificate de  lipsa reclamatiilor  si specificăm că valoarea  lucrărilor contractate in anul 2003 a depăsit  75 miliarde lei.

            Societatea, prin specialistii săi , vă stă la dispozitie cu activitătile de proiectare si executie instalatii electrice, pentru care garantăm si acordăm asistentă tehnică si service.